Velkommen

Velkommen til dit vandværks hjemmeside.
Her kan du finde informationer om bl.a.:
–  Driftstatus
–  Vandkvalitet
–  Hvad koster vandet
–  Hvor udfører vi ledningsarbejde
–  Vores regnskabet og budget
–  Vores love og vedtægter

Information

I forbindelse med Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsens udmelding den 15. juni 2024 ang. borgerberedskab, er der her en information fra vores vandværk Klik her

Vi overholder kravene for N,N-dimethylsulfamid.

Vores vand indeholder hverken 1,2,4-triazol, desphenyl-chloridazon, chlorothalonil-amidsulfonsyre eller PFAS.

Vandets hårhed er 19 dH.

Læs mere om vandets hårhed her.

Vandtab ved utætheder

Vi har brug for din hjælp!

Det gælder om at være opmærksom på utætheder på sine vandledninger.

Selv ganske små huller koster vandværket og dermed også forbrugerne en masse spildt vand og spildte penge.

Hvis du ser at der pludselig bliver fugtigt i din indkørsel, at der står en vandpyt når det ikke har regnet, din vandhane drypper, toilettet siver...., så gør noget ved problemet med det samme. HUSK - der er kun en til at betale - og det er forbrugeren.

Vi har brug for jeres information

Selv om vi har meget teknisk udstyr til at registrere vandbrud og utætte ledninger er det ikke alt vi kan se. Derfor har vi brug for jeres hjælp.

Giv os et tip hvis:
– du hører vandet løber i en kloak.
– der pludselig dannes en vandpyt selv om det ikke har regnet.
– der bliver fugtigt omkring stophaner m.v.

Ring på tlf. 20 33 11 15 - hellere en gang for meget.

Fakta om vand

Vidste du at ...

Jorden er et lukket system. Det er det samme vand , der eksisterer i dag, som eksisterede på jorden for millioner af år siden.

Der er to typer vand: saltvand og ferskvand. Saltvand indeholder meget salt, mens ferskvand har en opløst saltkoncentration på mindre en 1%.

73% af jordens overflade er dækket med vand.

97% af jordens vand findes i havene, og er salte. Kun de resterende 3% er ferskvand og kan derfor bruges som drikkevand. Af ferskvandet er mere end 75% bundet i polernes iskapper.

Af det vand, der findes på jorden, kan mennesker kun bruge 3 promille som drikkevand. Dette vand findes i grundvandsmagasiner, floder og ferskvandssøer.

Vand bevæger sig rundt på jorden i en cyklus.
Cyklussens 5 dele består af: Fordampning, kondensering, nedbør, infiltrering og overfladeafløb.

Over 100 år vil et vandmolekyle være 98 år i havet, 20 mdr. i fast form (is), omkring 2 uger i floder og søer og mindre end en uge i atmosfæren.

Frosset vand vejer 9% mindre end flydende vand, hvilket medfører, at is flyder på vand.

Vand er den eneste substans, der naturligt findes på jorden i tre tilstandsformer: flydende, fast ( is ) og gasform (vanddamp).