Ledningsarbejde

P.g.a. meget dårlig vandledning på Smedevej, skal vi akut skifte hovedledningen fra skælskørvej op til Koldemosevej. Der vil i den forbindelse blive sat målerbrønde og stophaner, ved de ejendomme, hvor der ikke er det i forvejen. Ledningsarbejdet starter d. 2. februar kl. 07:00 og vil formentlig vare det meste af februar og marts måned.