VANDPRISER

Vandet koster kr. 17,96 pr. m³. incl. moms og grønne afgifter.  (2020 -  priser)

Taksblad for 2020 er under udarbejdelse og vil blive lagt på hurtigst muligt

For at udregne din samlede udgift til vand skal du bruge opgørelsen fra Frederiksberg Vandværk og Sorø Forsyning.

Det er henholdsvis vandafgift og afledningsafgift.

Du kan indtaste dit forventede vandforbrug og få udregning på din årlige udgift til vand inkl. afledningsafgift: