ÅRSREGNSKAB 2018

Du kan her se årsregnskab og budget for Frederiksberg Vandværk:

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER

PASSIVER

BUDGET 2019

Klik her for at se referat fra generalforsamling.