Målerbrønde, stophaner og ledninger

Som udgangspunkt er ledningsnettet efter skel forbrugerens ansvar. (se her).

Stophaner repareres og  skiftes af vandværket. Forbrugeren skal dog sørge for at stophanedækslet altid er synligt.

Ved etablering af nye stikledninger og renovering opsættes en målerbrønd ca. 1 meter inde på grunden og placeres som hovedregel hvor den gamle stophane har stået. Man kan dog for egen regning få flyttet målerbrønden vinkelret til anden placering, dog så målerbrønden stadig står ca. 1 meter inde på grunden.

Vandværket skal have fri adgang til målerbrønden for kontrol og/eller udskiftning af vandmåleren.

Brønden leveres standard med et isoleret plastlåg men kan ombyttes til et firkantet kørefast dæksel til indkørsler m.v. 

KUN DÆKSLER GODKENDT AF VANDVÆRKET MÅ BENYTTES.

Læs mere om vandmålere og målerbrønde i vores regulativ.