Vi har hårdt vand  -  19 dH

I området under Frederiksberg hvor vi indvinder vand er vandet hårdt og hvordan forstås det.

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.

Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.

Hårdhed [°dH]

Inddeling i Danmark

0–4 Meget blødt    4–8Blødt    8–12 Middelhårdt     12–18 Temmelig hårdt     18–24 Hårdt     24–30 Meget hårdt     >30 Særdeles hårdt

BLØDGØRINGSANLÆG KAN SKADE VANDET  

Læs mere i denne artikel fra INSTALLATOR.DK

VÆR OPMÆRKSOM PÅ TANDSUNDHEDEN

https://www.tandlaegeforeningen.dk/Pressen/Nyheder/Pressemeddelelser/2018/12/mindre_kalk_vandet_kan_give_flere_huller_taenderne#