Uklart og brunt vand

Vandet er uklart.

Når du tapper et glas vand kan det forekomme at vandet virker mælkehvidt. Når vandet står i glasset bliver det gradvist klart fra bunden.

Det skyldes i de fleste tilfælde at der har været ledningsbrud og der er kommet luft i ledningerne og problemet vil forsvinde hurtigt.

Brunt vand.

I forbindelse med ledningsarbejde, brud, kontrol og brug af brandhaner kan det forekomme at vandet bliver rødbrunt.

Dette skyldes at vandets strømningsretning og hastighed ændres så kraftigt at det rust som i gennem tiden har fæstnet sig i rørene, bliver hvirvlet op 

og kommer ud til forbrugerne. 

Dette afhjælpes ved at åbne en vandhane og lade vandet løbe til det igen bliver klart.

Er det farligt.

Det brune vand (okker) er normalt ikke sundhedsfarligt men det anbefales at lade vandet løbe til det bliver klart.