Vandmålere

Vandmåleren er vandværkets ejendom og skal være placeret efter reglerne. Desuden skal vandværket have adgang til måleren for eftersyn og skift.

Alle forbrugere har fjernaflæsnings målere af typen DIEHL HYDRUS. Måleren har mange faciliteter, bl.a. kan vi få lækagealarm, temperatur m.v. når vi aflæser.

Vi bestræber os på at aflæse målerne en gang om måneden og årsaflæsningen foretages pr. 1.1. Man dog stadig selv aflæse måleren og følge sit forbrug (se her hvordan).

Du kan også se en video om aflæsnngen af måleren her

Check ventilen før måleren


Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren ved indføringen, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. 

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal man få den repareret så den virker i forbindelse med evt. målerudskiftning og reparationer i huset.

Vi gør opmærksom på at ventilen/hanen hører til husets installation og derfor skal vandværket ikke stå for reparation af denne.