Hvor henter vi vandet

Frederiksberg Vandværk henter sit vand fra 3 boringer, 2 boringer i Feldskoven og ved det gamle vandværk på Feldskovvej 16.

Ca. 70% af vandet indvindes fra boringen ved det gamle vandværk og resten i skoven. Klik her for at se placeringen af boringerne og vandværket

HVORDAN BEHANDLES VANDET

Når råvandet kommer ind på værket sendes det igennem to iltningsbeholdere hvor vandet bliver beluftet for at frigøre jern, metan og svovlbrinte. Herefter ledes vandet igennem 4 filtre (2 forfiltre og 2 efterfiltre) inden det ledes i rentvandsbeholderen for derefter at blive udpumpet til forbrugerne.