Vandværkets bestyrelse

Frederiksberg Vandværk er et andelsselskab der ledes af en generalforsamlings-valgt bestyrelse. Den består af:

Formand Søren Steensgaard, Frederiksbergvej 27, 4180 Sorø  -  57835555

Næstformand Ove Jensen, Fyrrevejen 7, 4180 Sorø  -  Tlf. 57834628

Kasserer Ole Nielsen, Lynge Vænge 51, 4180 Sorø  -  57834414

Medlem Per Christiansen, Gl. Smedevej 4, 4180 Sorø  -  20606153

Medlem Alf Nielsen, Ellemosevej 7, 4180 Sorø  -  23248546

1. suppleant Mette Jonasson, Thorsvej 16, 4180 Sorø

2. suppleant Hans H. F. Larsen

Intern revisor Henning Thomsen, Færøvej 7, 4180 Sorø

Revisorsuppleant Arne Larsen, Skælskørvej 60, 4180 Sorø

Revision: Danske Revision, Slagelse