Vandværkets bestyrelse

Frederiksberg Vandværk er et andelsselskab der ledes af en generalforsamlings-valgt bestyrelse. Den består af:

Formand Poul Hangler, Frederiksberg

Næstformand Carlo Kjelkvist, Vinstrup

Kasserer Ole Nielsen, Frederiksberg

Medlem Peter Christensen, Vinstrup

Medlem Per Bech Christiansen, Frederiksberg

1. suppleant: Nils Frederiksen, Frederiksberg

2. suppleant Henrik Bülow, Tystrup

Intern revisor: Mette Frederiksen, Frederiksberg

Revisorsuppleant: Edith Thomsen, Frederiksberg

Revision: EY revision