Vandværkets bestyrelse

Frederiksberg Vandværk er et andelsselskab der ledes af en generalforsamlings-valgt bestyrelse. Den består af:

Formand Søren Steensgaard, Bredegade 7c, 1.sal bolig 3, 4200 Slagelse -  20211083

Næstformand Poul Hangler, Feldskovvej 19, 4180 Sorø 

Kasserer Ole Nielsen, Lynge Vænge 51, 4180 Sorø  -  57834414

Medlem Jens Olsen, Krageholmsvej 93, 4736 Karrebæksminde  -  29271115

Medlem Per Beck Christiansen, Gl. Smedevej 4, 4180 Sorø

2. suppleant Niels Phillip Jensen

Intern revisor: Mette Frederiksen

Revisorsuppleant: Edith Thomsen

Revision: EY revision