Generalforsamling

Generalforsamling.

Der blev holdt ordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 2022

Referat:

Referat fra Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks ordinære generalforsamling 2022

 

Mødtidspunkt: torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.30 

Mødested: Lynge Forsamlingshus

Valg Af stemmetæller:
Niels Hansen og Jørgen trzepacz

Valg af dirigent:
Poul Hangler blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt.

Budget for 2022 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om at bruge Danske Vandværkers standardvedtægter blev vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Da 2/3 af medlemmerne ikke var mødt op skal forslaget endeligt vedtages på en senere ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling er allerede indkaldt til torsdag den 17. marts 2022 kl. 11.00

Diverse Valg:

Ole Nielsen blev valgt til bestyrelsen
Poul Hangler blev valgt som 1. suppleant. Phillip Jensen blev valgt som 2. suppleant

Mette Frederiksen blev valgt som Intern revisor
Edith Thomsen blev valgt som revisorsuppleant

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Søren Steensgaard - Formand

Ove Jensen - Næstformand

Ole Nielsen - Kasserer

Jens Olsen - Medlem

Per Christiansen - Medlem