Generalforsamling

Generalforsamling.

Der blev holdt ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019

Referat:

Formand Ove Jensen bød velkommen. Stemmetællere blev valgt. Henning Thomsen blev valgt som dirigent der kunne konstatere at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

Bestyrelsen aflagde beretning som blev godkendt.

Regnskab, budget og takstblad blev fremlagt og godkendt.

På valg til bestyrelsen var:Ole Nielsen som blev genvalgt

Mette Jonasson og Hans H.F. Larsen blev valgt til bestyrelses-suppleanter.

Henning Thomsen blev genvalgt til intern revisor.

Revisorsuppleant Arne Larsen blev genvalgt

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Søren Steensgaard - Formand

Ove Jensen - Næstformand

Ole Nielsen - Kasserer

Per Christiansen - Medlem

Alf Nielsen - Medlem