Analyser

Frederiksberg Vandværk har IKKE  desphenyl-choridazon i vandet.    Se resultatet af analysen.

Frederiksberg Vandværk har IKKE 1,2,4-triazol i vandet.      Se resultat af analysen.

Frederiksberg Vandværk overskrider ikke grænsen for DMS N,N-dimethylsulfamid.     Se resultatet af analysen.

Frederiksberg Vandværk har IKKE Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandet.  Boring 1Boring 6Boring 7

Frederiksberg Vandværk leverer vand af en meget fin kvalitet der overholder alle de kvalitets- og miljøkrav der stilles til vandforsyninger i dag dog har vi, som det ses ovenfor, lidt indhold af DMS men langt under grænseværdien (max. 0,1 - prøve 0,053).

I den udvidede prøve på afgang vandværk 25.10.19 fandt man en enkelt coliform 37 gr. bakterie - men ved omprøven den 30.10.19 var der ingen indhold af  bakterien.

Vores vand bliver kontrolleret flere gange om året. Dette omfatter prøver på ledningsnettet hos forbrugerne, afgangsvandet fra vandværket og boringskontrol.  Hyppigheden af prøverne er bestemt af vandværket og godkendt af Sorø Kommune. Klik her for at se en generel beskrivelse af vandkvaliteten

Du kan, ved at klikke på datoerne ud for prøverne, se resultaterne af prøverne.

Udvidet kontrol:     31.01.19    25.06.19  25.10.19    30.10.19    20.11.19    06.01.20    23.03.20   30.06.20

Ledningsnettet:      26.11.18    31.01.19  25.06.19    25.06.19    25.10.19    15.11.19    06.01.20  23.03.20   30.06.20

Boringskontrol:      30.05.18      30.05.18    20.12.18    15.11.19

Er du interesseret i at se analyser flere år tilbage, finder du oplysningerne ved at gå ind på GEOS JUPITER's hjemmeside. 

Hvordan forstås en analyse - klik her for at se forklaring til de forskellige parametre.