Projekter 2023

Nye vandledninger og stik:

Kildevej, Vestervej og en del af Frederiksbergvej skal have nye vandledninger, da vandledningen under banen skal sløjfes grundet sporarbejde.

Råvand og rentvandsledning skal føres under Skælskørvej ad Feldskovvej.

62 rækkehuse på en udstykning på Sognefogedvej. 

Sektionsbrønd ved Tystrupvej

Vandstik til pavilloner på Frederiksberg Skole